שיעורי ריבית: נתוני השכר עשויים לראות ששיעור הבסיס יישאר נמוך למשך זמן מה

 

משלמי המשכנתא רוצים לדעת מתי הריבית תעלה, אך זו לא שאלה קלה לענות עליה.

 

מנתוני המשרד לסטטיסטיקה לאומית עולה כי השכר עולה במחצית משיעור האינפלציה. השכר הוא אינדיקטור מרכזי לבריאות הכלכלה, וחבורת נתונים אחרונה זו אומרת כי הזוהר הבריא של בריטניה הוא רק עמוק בעור. אמנם יתכן שיש מספר שיא של משרות, אך המעסיקים חשים סיבה מועטה להגדיל את הכנסות העובדים. רוב הכלכלנים, אם לא כולם, מסכימים שהדבר מראה כי נותר מעט מאוד רפיון במשק ואין צורך להעלות את הריבית.

 

בן ברודבנט, סגן המושל החדש של בנק אנגליה, חושש כי צמיחת שכר נמוכה ורמות חובות גבוהות הותירו משפחות רבות נמתחות כלכלית. הוא אמר לחברי פרלמנט בוועדה הנבחרת של האוצר שהוא לא מתכוון להעלות שיעורים כל עוד ניתן יהיה להטות אלפי משפחות ועסקים קטנים לתהום כספית.

 

מתיישבי שיעורים אחרים מודאגים מהגידול בעבודה עצמית ומה המשמעות של השכר. יש חשד שאנשים רבים שעוברים לעבודה עצמית הם בעלי הכנסות נמוכות מאוד ולא הרבה בדרך של עליית שכר. כל זה מצביע על שיעורים נמוכים למשך זמן רב.

 

אולם כמה מעמיתיו של ברודבנט – מרטין ווייל ואיאן מקאפרטי בפרט – מגרדים לסיים חמש שנים של שיעורי בסיס נמוכים במיוחד. הם עשויים לזכות בבני ברית ככל שתתקיים השנה. חזרה המיוחלת לעליות השכר המנעות את האינפלציה תהפוך במהירות את הגאות.